מיון תאי הזרע מכפיל את שיעור ההריונות

מיון תאי הזרע מכפיל את שיעור ההריונות

מיון תאי הזרע בעלי גרעין תקין מעלה את שעור ההריונות בהפריה חוץ-גופית בשיטת המיקרומניפולציה (IVF-ICSI).

שאלת המחקר

כידוע בהפריה חוץ-גופית בשיטת המיקרומניפולציה אין חשיבות לכמות תאי הזרע בזרמה ולעצמת התנועה שלהם; מאחר ומחדירים זרעון בודד לביצית. האם מיון תאים בכל זאת והמבנה של גרעין התא שנבחר הוא חשוב ומשפיע על תוצאות ההפריה?

תוצאות

נבחרו 100 זוגות שכשלו בעברם לפחות פעמיים בשיטה המקובלת ICSI. מחציתם עברו ICSI נוסף והמחצית השניה עברו מחזור אחד של השיטה החדשה IMSI. שעור ההריונות בשיטה המקובלת היה 30% כמקובל ואילו בשיטה החדשה הוכפל והגיע ל- 66%. במקביל שעור ההפלות בשיטה המקובלת היה 33% ואילו בשיטה החדשה רק 9%.

מיון תאי הזרע מכפיל את שיעור ההריונות

מסר

החדרה לביצית של תא זרע בעל גרעין תקין על פי הקריטריונים של IMSI משפרת באופן משמעותי את תוצאות המיקרומניפולציה. המאמר פורסם בעיתון המדעי הנחשב ביותר בתחום הפריון בארצות הברית

עקב זכויות יוצרים יש לפנות למערכת העיתון כדי לעיין במאמר המלא

“Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection”

(Fertility and Sterility 2003; 80:1413-9)